Känna-på-samtal

Är du nyfiken på en hemfödsel men inte riktigt säker bokar vi ett möte hos dig.

Kostnad: 1100 kr som dras av på slutfakturan vid slutgiltig bokning.

Hemfödsel

1-2 möten hemma hos dig innan barnets födelse, jour mellan graviditetsvecka 37+0 – 41+6, ett återbesök inom en vecka efter barnets födelse. Vi är två hembarnmorskor som närvarar vid födelsen av ditt/ert barn. Barnläkarundersökning, hörselprov och PKU-prov bokas av föräldrarna själva på BB inom 72 h efter barnets födelse.

Kostnad: Vi önskar att alla som vill ska kunna föda hemma. Vi önskar också att vi som barnmorskor ska kunna leva tillräckligt gott för att kunna sova lugnt och ge våra egna familjer en trygg ekonomisk grund. Därför anpassar vi kostnaden efter föräldrarnas årsinkomst. Varmt välkommen att ta kontakt för mer info!

Bilersättning för varje vårdkontakt: 25 kr/mil.