Föda Trygg med Victoria bistår dig/er vid födsel hemma i samarbete med Barnmorskan i Bohuslän.

Vad roligt att du är nyfiken och intresserad på att föda hemma.

Varmt välkommen att göra av dig vid frågor och funderingar!

Att föda hemma med 2barnmorskor: Föda Trygg och Barnmorskan i Bohuslän

Vi vill kunna erbjuda gravida och födande alternativ till sjukhusfödsel och önskar att på sikt att den regionstyrda förlossningsvården blir differentierad med olika vårdnivåer, och därmed kostnadsfri för familjerna. 

Har du svårt att finansiera din hemfödsel själv, tveka inte att höra av dig till oss för förslag på olika lösningar.

Vilka kan föda hemma med oss?

Den gravida och det väntade barnet är friska. Den gravida är inte tidigare kejsarsnittad. Graviditeten är normal och förlossningen förväntas förlöpa normalt. Den gravida tar inga läkemedel eller andra substanser som kan påverka barnet eller födseln negativt. Barnet ligger med huvudet nedåt inför födseln. Rutinultraljudet är utfört och graviditeten har följts av mödravården. Förlossningen startar i graviditetsveckorna 37+0-41+6. Ni bör ha rimligt avstånd från hemmet till sjukhus och vi bör ha rimligt köravstånd till er.

Vad kostar det?

Lära-känna-samtal: 1 200  kr  (ligger utanför paketpriset men dras av kostnaden när/om du bokar hemfödsel).

Pris för beredskap, administration, 4 hembesök och barnmorskestöd under födsel:
Totalt:
40 000kr

Totalsumman delas upp som följer:

Bokningsavgift 18 800kr  faktureras när du bokar din plats. Bokningsbekräftelse mailas till dig efter erlagd avgift. V. 34 faktureras 10 000 kr. Resterande 10 000 kr, faktureras när beredskapen startar i v 37. Beloppen återbetalas ej. Lån av förlossningspool ingår i priset (om den är ledig). Barnmorskorna fakturerar var för sig. 


* För hembesök och födsel tillkommer mil- och ev. reseersättning/resa med Bolt.
Avgifterna är inte återbetalningsbara med undantag för om barnmorskorna pga oförutsedd händelse t.ex. akut sjukdom eller skada inte kan utföra sitt uppdrag. Då återbetalas den del som motsvarar tiden för förhinder. 

*Milersättning 35 kr/mil,  400 kr/timme tillkommer vid restid från en timme eller mer per väg alt kostnad för Bolt.

Vad ingår?

1 Förberedelsesamtal i hemmet runt v. 37. 

Beredskap av 2 barnmorskor dygnet runt från graviditetsvecka 37+0-41+6.

Stöd av 2 barnmorskor under födseln.

Administration av journaler och födelseanmälan.

Hembesök 12-24 timmar efter födsel med POX-undersökning av barnet.

Bokning av barnläkarundersökning, hörseltest och PKU på BB-mottagning.

Uppföljningsbesök ca 1 månad efter födsel.

Om ni önskar ingår även:

GravidBalans Akupunktur under Födseln för stöttning av den normala fysiologiska födelseprocessen, smärtlindring och avslappning.

Lån av förlossningspool.

Möjlighet att få Gravid Balans Akupunkturpaket Gravid och GravidBalans Akuounkturpaket Post Partum/Mother Warming till reducerat pris.

Hur går det till?

  1. Kontakt: Om ni funderar över hemfödsel med oss tar ni första kontakt via mail eller DM på sociala medier för intresseanmälan. För din trygghet är det viktigt att vi lär känna varandra redan under graviditeten. Vi hör av oss och bokar tid för telefonsamtal/zoom-möte där vi kommer överens om när det är dags att boka tid för ett första “lära-känna-samtal”.  “Lära-känna-samtal” brukar sker kring gravidvecka 30. Det är lämpligt att boka detta fr o m v 22. Först efter lära-känna -samtalet bestämmer du om du vill föda med oss. Om ni bestämmer er för hemfödsel bokar vi ett förberedelsesamtal där vi knyter ihop säcken ytterligare inför födseln, vanligtvis i v 36-37. 
  2. Lära-känna-samtal med information och bedömning, runt v 30. Vi kommer hem till dig/er för ett första möte där vi lär känna varandra. Vi berättar om hur vårt upplägg ser ut och du delger oss dina förväntningar och önskningar. Under samtalet får ni information om hur vi arbetar, vad som kan vara bra att tänka på inför en hemfödsel och vad vi kan erbjuda er. Vi besvarar de frågor ni har samt går igenom din hälsa, graviditet och eventuella tidigare graviditeter och födslar. Efter samtalet funderar du/ni i lugn och ro på om ni önskar föda hemma med oss.
  3. Bokning och inskrivning. När du funderat klart kontaktar du oss åter. Victoria eller Viveca kommer därefter att vara din kontakt-barnmorska och ha huvudansvaret för fortsatt planering och administration. Det är din barnmorska på MVC som skickar remiss till läkare för recept på de läkemedel som är bra att ha hemma vid födsel. Läkaren kontaktar dig sedan antingen per telefon eller bokar ett möte med dig. 
  4. Födelseförberedande samtal ca v 37. Vid detta hembesök samtalar vi om tankar och eventuella frågor som väckts sedan förra besöket. Vi knyter ihop säcken inför födseln och önskar även bekanta oss med barnet genom att känna på magen och lyssna på fosterljuden. Vi berättar om vad som sker efter du fött då vi undersöker, mäter och väger barnet m.m. Vi förklarar rutiner kring journalhantering och födelseanmälan. Du får även frågan om du vill ge K-vitamin till ditt barn. Vi går sedan igenom hemfödsel-kontraktet tillsammans som signeras av dig och oss. 
  5. Beredskapsstart. Dygnet-runt-beredskapen sträcker sig över 5 veckor; graviditetsveckorna 37+0 till 41+6. Din kontaktbarnmorska finns tillgänglig för rådgivning under hela beredskapstiden.
  6. Stöd i hemmet vid födseln. När du tror att din födsel startar tar du kontakt med din barnmorska, oavsett tid på dygnet. Tillsammans kommer ni fram till och planerar vilket stöd du behöver och när du vill att din barnmorska skall komma till dig. Den andra barnmorskan ansluter vid krystfasen eller tidigare och stannar minst en timme efter att moderkakan avgått. För optimal säkerhet är vi 2 barnmorskor vid själva födseln och tills den största blödningsrisken är över. Den första barnmorskan stannar minst två timmar efter att moderkakan avgått. När ni vilat i lugn och ro inspekterar vi om bristning uppstått och syr om det behövs. Barnet vägs, mäts och undersöks. Om du önskar amma är barnmorskan kvar hos er  vid den första amningen. Din kontaktbarnmorska finns tillgänglig för rådgivning dygnet runt till och med 24 timmar efter födseln. 
  7. Eftervårdsbesök. När barnet är 12-24 timmar kommer en av oss hem till er  för att säkerställa ni mår väl. Vi tar POX (mäter syresättningen) på barnet och bokar tid på BB-mottagningen för barnläkarundersökning, hörseltest och PKU. 
  8. Uppföljningsbesök. En månad efter födseln kommer vi på uppföljningsbesök. Vi samtalar kring födseln och eventuella frågor som dykt upp. 

Välkommen att föda med oss!