Den födande kroppen har fantastiska förmågor och vi behöver skapa tid, utrymme och individanpassad guidning för varje föderskas unika behov. Med en positiv förlossningsupplevelse i bagaget stärks kvinnans tro på sig själv och sin kropp vilket får  positiva efterverkningar för individen, familjen och samhället nu och i framtiden. I ett modernt samhälle ska kvinnor förutom rättigheten att välja födelseplats också ges möjligheten till adekvat stöd av barnmorskan vilket innefattar mentala och fysiska verktyg att föda utifrån sin egen kraft. Kvinnor ska erbjudas professionell omvårdnad utifrån bedömningen av hennes hälsohistoria och -tillstånd och inte utifrån rädsla, kontroll- eller maktbehov. 

Födande närvaro – workshop för förlossningspersonal

Innehåll bl a:

Hur stödja kvinnan under latensfasen när vi skickar hem henne för att hon kommit för tidigt till Förlossningen?

Hur främjar vi på bästa och mest effektiva sätt, oxytocininsöndringen i en för kvinnan utmanande och stressande situation?

Mamma-Panik: Metod för att få en födande kvinnan på spåret igen.

 

4 h, deltagarantal: ca 20.