Föda Tryggs hembarnmorskors mål är att informera om tantrisk orgasmisk födelse till så många som möjligt. En födelse där kvinnan är ”i sig” i full närvaro och acceptans minskar risken för komplikationer under födelsen och gör att både mor och barn mår bra. Tantric handlar om att vara i nuet och möta det som kommer upp inombords. Orgasmic står för att ge sig tillåtelse och förbereda sig noggrant för att kunna ge sig hän under förlossningen. Kontakta Föda Trygg Barnmorskor för ett samtal, gå en kurs eller boka en föreläsning. Tantric Orgasmic Birth – kurs öppnar för att gå in i förlossningen med tillit. För dig och din partner.

Varmt välkommen!