” Jag har själv haft förlossningsrädsla. Jag blev så överrumplad av min första förlossning att jag inte kunde tänka mig att föda igen. Fast jag ville ha fler barn. Jag bearbetade min förlossningsrädsla på många olika sätt. Det finns hjälp att få! Det finns så mycket du kan göra för att trygga dig själv.”

Att vilja ha barn och samtidigt bära på en högre grad av förlossningsoro-/rädsla är en utmanande och svår ekvation att lösa på egen hand. Känner du oro eller till och med mycket oro inför förlossningen? Har du förlossningsrädsla? Kanske har du erfarenheter av en tidigare förlossning som hämmar dig och ligger i vägen för att du ska kunna se fram emot kommande födsel? Boka ett Föda Trygg Samtal och skapa möjlighet för dig att ta dig vidare.

Pris: 1400 kr för ett första samtal, 1 h.

1150 kr för uppföljande samtal.

Plats och tid: Efter överenskommelse.