Latensfasen kan bete sig på alla möjliga sätt, den kan vara lång, seg och tärande, den kan gå snabbare och upplevas allt mer intensiv. Är du förstföderska och osäker på hur du och din partner ska hantera förlossningens första fas på egen hand hemma? Är ni osäkra på när det är dags att åka in eller hur ni ska använda de verktyg ni fått på profylaxkursen när värkarna känns helt annorlunda än ni föreställt er? Kanske är latensfasen en enda lång sträcka med pinvärkar som inte verkar leda någonvart och varken du eller din partner har fått sova; kanske har ni blivit hemskickade från förlossningen en gång redan, ja, hur ska ni kunna veta när varken du eller din partner gjort det här förut?

Välkommen att kontakta Victoria vid akut behov av latensfasbarnmorska på telefon 0701-495423. Jag kommer till ditt hem och stöttar tills det är dags att åka in eller efter överenskommelse.

Pris: Grundkostnad 4900 kr inkl 2 h stöd, efter två timmar 850 kr/påbörjad timme. Tillkommer kostnad för taxi t/r , mellan kl 7-23.

Välkommen att kontakta Victoria för bokning här.