Vad innebär egentligen igångsättning för förlossningen, föderskan och barnet? Vad har ryggbedövningen för effekt på förlossningsförloppet? Vad har värkstimulerande läkemedel för konsekvenser för amningen? Vad har kontinuerlig hud mot hud-kontakt för effekt på barnets utveckling?

Du presenteras för hard core förlossningsfakta och får möjlighet att ta ansvar för den förestående förlossningen på ett helt nytt sätt.